پیشنهادر احمد منتطری به خامنه‌ای برای ازادی موسوی و کروبی

ahmad

کروبی و موسوی اکنون در حبس خانگی به سر میبرند

احمد منتظری، فرزند “آيت الله حسينعلی منتظری” در نامه ای  که در وب سایت دفتر منتطری منتشر شد به علی خامنه ای، پيشنهاد کرده است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،  دو نامزد معترض انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را ازاد کند.

در اين نامه که  در ۲۸ تيرماه منتشر شده از ولی وقیه رژیم خواسته شده تا به موسوی وکروبی اجازده داده شود در مراسم تنفيذ حسن روحانی شرکت کنند.

در این نامه از جمله آمده است: امروزه به دليل شرايط سياسی و اقتصادی کشور، تلاش در جهت ايجاد وحدت و همدلی ملت بيشتر از هميشه احساس می‌شود.

احمد منتظری خطاب به خامنه ای گفته است: «دستور جنابعالی مبنی بر آزادی و حضور حضرات آقايان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد و نيز زندانيان سياسی و عقيدتی در مراسم تنفيذ رياست جمهوری می‌تواند به راحتی و بدون هزينه اين منظور را فراهم نمايد.»