مجری برنامه ای حکومتی، درخواست یک امام جمعه برای پوشیدن چادر را رد کرد

در جشنی حکومتی به مناسبت عید غدیر در شهر حاجی آباد واقع در مرکز شهرستان زرین دشت استان فارس، نرگس محمدی هنرپیشه و  مجری اصلی برنامه در پی درخواست امام جمعه ی زرین دشت برای پوشیدن چادر، بدون حضور بر روی سن، سالن برنامه را ترک کرد.

در ابتدای این جشن حکومتی که برای فریب مردم برگزار شده بود، آخوند شیاد حجت الاسلام قاسم باقریان سخرانی کرده و پس از سخنان خود  اعلام کرد که خانم نرگس محمدی امشب با “چادر و حجاب برتر” به روی صحنه خواهند آمد.
اما نرگس محمدی با شنیدن این سخنان، اطلاع داد که حاضر نیست با چادر به روی صحنه برود. پس از اصرار بیش از حد برگزار کنندگان حکومتی نیز نرگس محمدی حاضر به پوشیدن چادر و حجاب اجباری نشد و سالن را ترک کرد.

مردم شهر حاجی آباد که با خرید بلیط در این جشن حکومتی  در سالن ورزشی 22 بهمن حضور پیدا کرده بودند، پس از آنکه متوجه شدند که برنامه های این جشن آنجوری نیست که حکومت تبلیغ کرده بود و هنرپیشه ی مورد علاقه ی آنها نیز سالن را بدلیل نپذیرفتن اجبار برای پوشیدن چادر ترک کرده است، به یاری این هنرپیشه آمده و  دست به تظاهرات قهرآمیز ضد حکومتی زده و ضمن شعار دادن ها صندلی ها و اشیاء موجود در  سالن را شکستند.