چراغ سبز رژیم ايران برای حملات تروريستی جديد در خاک آمریکا

boston768ui90روزنامه واشينگتن تايمز در مقاله يی با عنوان چراغ سبز رژیم ايران برای جنگ تروريستی جديد در شماره 29ماه مه خود نوشت: رهبران رژيم ايران به اتئلافی از تروريستها اجازه حمله در خاک آمريکا را داده است تا اعلان جنگی به آمريکا باشد.

 

مقاله واشينگتن تايمز به قلم يكی از منابع اين روزنامه می افزايد: بر اساس اظهارات يک منبع در درون دستگاه اطلاعاتی رژيم ايران، اين رژيم ائتلافی از مزدوران خود را برای ايجاد تخريب در آمريکا و متحدان او به وجود آورده است. هدف، تغيير ميدان نبرد از خاورميانه به خاک آمريکا است. اقداماتی شبيه بمب گذاری بوستون قريب الوقوع هستند مگر اين که آمريکا بتواند طرحهای رژيم ايران را درهم بريزد.

 

مقامات رژيم ايران بمب گذاری بوستون را يک عمل موفق می دانند چرا که توانست وحشت ايجاد کند، دستگاه اطلاعاتی آمريکا را به زير سؤال بکشد و احساس امنيت را از بين ببرد. اين ائتلاف تروريستی، حزب الله لبنان، القاعده و نيروی قدس را در بر می گيرد.
به گفته اين منبع، قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس در سال 2010 با سيف العدل فرمانده عملياتی القاعده و مصطفی بدرالدين فرمانده عملياتی حزب الله طرحی برای عمليات ادامه دار تروريستی عليه آمريکا را ريختند و نام «ائتلاف سربازان مسلمان» برای نيرويی انتخاب کردند که برای پياده کردن اين طرح تعيين شده بود. اين نيرو گروه «الشباب» يک شعبه از القاعده در سومالی را شامل می شود. مرکز فرماندهی اين نيرو در شهر کرمان می باشد.

 

واشينگتن تايمز می افزايد: رهبر رژيم ايران هشدار داده بود که استراتژی اين رژيم تغيير کرده است و از اين به بعد تهديد را با تهديد جواب می دهد و اين پيام جنون آميز را فرستاد که رژيم با عمليات تروريستی مخفی دست به حمله خواهد زد. يک مقام بلندپايه نظامی رژيم ايران به نام سرتيپ جزايری از معاونان رئيس ستاد نيروهای مسلح رژيم در تاريخ 23فوريه در گفتگو با خبرگزاری فارس هشدار داده بود که تروريسم در حال آمدن به آمريکا است و گفته بود ”اگر مردم آمريکا و اروپا با سياستهای تجاوزکارانهٴ دولتهای خود مقابله نکنند، نخواهند توانست از حملات تروريستی آينده خود را دور بدارند“. جزايری در واکنش به دخالت آمريکا در جنگ داخلی سوريه هشدار داد، انفجارهايی همانند آنچه در سوريه رخ می دهد، در کشورهای ديگر اتفاق خواهد افتاد.

 

با تداوم تحريمها که خطر يک قيام عمومی عليه رژيم را افزايش می دهد، امکان حمله اسراييل به تأسيسات اتمی رژيم ايران و نبرد برای سرنگونی بشار اسد که رژيم ايران آن را مرز سرخ خود ناميده است، اين رژيم به تروريستهای نيابتی خود اجازه داده است که جنگ عليه آمريکا و اقتصاد آن را آغاز کرده و تمرکز را از خاورميانه به خاک آمريکا بکشانند.
يک مقام بلندپايه اطلاعاتی درون رژيم گفت، تيمهای تروريستی اکنون تماس خود با مرکز ايران را قطع کرده اند که نشان می دهد آنها درصدد انجام عمليات هستند. ايران معتقد است که اگر حتی يکی از اين عمليات انجام شود، يک موفقيت خواهد بود چرا که به دليل مليت عمل کنندگان هيچ ردي از ايران کشف نخواهد شد.

 

درقسمتی دیگرازاین مقاله گفته شده :
رژيم ايران در حال انجام بازی خطرناکی است که بيرون از محدوده کشورهای متمدن است. اگر رژيم ايران دست از تلاش برای دستيابی به بمب اتمی برندارد و عمليات تروريستی خود را متوقف نکند، آمريکا بايد اقتصاد آسيب ديده رژيم را چنان ايزوله کند تا مردم به جان آمده ايران عليه ملاهای ديکتاتور به پا خيزند.
اگر وقتی اين اتفاق بيفتد، آمريکا بايد به مردم ايران برای سرنگون کردن اين جنايتکاران بين المللی ياری رساند. اگر حمله ديگری در خاک آمريکا اتفاق بيفتد، اوباما بايد همه امکانات در دسترسش را به کار گيرد تا منشأ حمله را مشخص کند. وقتی که مشخص شد، او بايد به ورای تحريمها گام بگذارد و به ريشه شيطان حمله کند.