چرا خامنه ای پشت حجاب‌بانها پنهان شده است؟

این روزها حکومت ولایت فقیه، سیرک جدیدی دایر کرده یا تلاش دارد دایر کند به نام حجاب بان. این حجاب‌بانهای ۱۲ میلیون تومانی قرار است همان کاری را بکنند که پیشتر از این آمران به معروف یا گشت ارشاد انجام می دادند. اما این بار چون خامنه ای به شدت  از برخورد و خشم مردم وحشت کرده است، به این ترفند مضحک روی آورده که پشت حجاب بان پنهان شود. به این میگویند بن بست مرگبار دیکتاتور …

ادامه این مطلب را در اینجا بخوانید

https://fa.iranfreedom.org/از-چهار-ولگرد-دی-تا-حجاب-بان-۱۲میلیونی/

از چهار ولگرد دی…. تا حجاب بان ۱۲میلیونی! – ایران آزادی

حجاب دستاویزی برای پیشبرد خط سرکوب حکایت سرکوب در حاکمیت ولایت فقیه مثل حکایت بقای اوست. هنوز مردم در سال ۵۸ طعم آزادی از ستم شاه و ساواک را نچشیده بودند که سر