چرا مجاهدین به کابوس خامنه ای تبدیل شدند؟

خامنه ای و بیت او این روزها وضعیت بغرنجی را از سر می گذرانند. آنان سالها بود که تلاش کرده بودند در تبلیغات عمومی و در توجیهات درونی کار مجاهدین را تمام شده معرفی کنند که تهدیدی برای آنها محسوب نمی شوند. 

اما با شعله ور شدن قیام از سال ۹۶ خامنه ای و بیت او دچار شوک شدند و از همین رو خامنه ای برخلاف همیشه که تلاش داشت نقش مجاهدین را کم جلوه بدهد این بار خود به میدان آمد و قیام و به قول خود اغتشاش را کار مجاهدین دانست.در استمرار قیام در سال ۹۷ و ۹۸ و گر گرفتن قیام و انقلاب در سال ۱۴۰۱ دیگر همه بافته های سالیان او را بر هم زد و اکنون در نقطه ای است که مجبور است هر پدیده ضد بقای ولایت فقیه را به مجاهدین خلق نسبت بدهد؟ چرا؟

دراین مقاله بیشتر در این باره می‌خوانیم

https://fa.iranfreedom.org/چرا-مجاهدین-به-موضوع-اصلی-نگرانی-خامنه/

ایران آزادی – چرا مجاهدین به موضوع اصلی نگرانی خامنه‌ای تبدیل شدند

نگاهی به آخرین هشدارهای حکومت در مورد خطرات مجاهدین در سال ۸۴شمسی وقتی نویسنده این سطور با هجوم وزارت اطلاعات به محل کار در تهران بازداشت شده و به شکنجه‌گاه ۲۰۹