چهار سناتور آمریکایی طی نامه ای به جان کری خواستار تضمین حفاظت ساکنان کمپ لیبرتی شدند

سناتور جان مک کین، سناتور کارل لوین رئیس کمیته قوای مسلح سنای ایالات متحده، سناتور روی بلانت و سناتور جین شاهین طی نامه یی به جان کری وزیرخارجه آمریکا اعلام کردند: یک دهه پیش ایالات متحده قول داد مجاهدان اشرف را که اکنون در کمپ لیبرتی مستقر هستند حفاظت کند. اما از 2009 بیش از صد تن از ساکنان کشته شده اند و لیبرتی هم مکرراً مورد حمله قرار گرفته است. با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی امنیتی در عراق ما نگرانی عمیق مان را در مورد سلامت اعضای مجاهدین خلق در لیبرتی ابراز می داریم

متن نامه از این قرار است:
سنای ایالات متحده
واشینگتن دی.سی
17 ژوییه 2014
آقای جان کری، وزیر خارجه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا
ما این نامه را می نویسیم تا نگرانی عمیق مان را در مورد وضعیت عراق و سلامت مخالفان ایرانی، اعضای مجاهدین خلق، مستقر در کمپ لیبرتی در عراق، ابراز داریم. به طور مشخص، ما نگران هستم که وضعیت غیرقابل پیش بینی امنیتی در عراق یک تهدید قریب الوقوع را برای نزدیک به 3000تن از ساکنان کمپ ایجاد کرده است.
با توجه به وضعیت خطرناک امنیتی در حال حاضر در عراق، ما از شما می خواهیم در مورد تضمین حفاظت کمپ لیبرتی فشار بیاورید و انتقال ساکنان را به کشورهایی در خارج عراق، از جمله در ایالات متحده، تسریع کنید.
همان طور که می دانید یک دهه پیش ایالات متحده قول داد که مجاهدان اشرف را که اکنون در کمپ لیبرتی مستقر هستند، حفاظت کند. دولت عراق متعهد شده است ساکنان کمپ لیبرتی را در حالی که پروسه انتقال به جلو می رود، حفاظت کند. اما، از سال 2009، بیش از صد تن از ساکنان کشته شده اند و کمپ لیبرتی هم مکرراً مورد حمله قرار گرفته است.
وضعیت وخیم شونده امنیتی در عراق یک تهدید قریب الوقوع را متوجه کمپ لیبرتی کرده است. گزارشهای مربوط به دخالت سپاه پاسداران ایران در صحنه در عراق عمیقاً نگران کننده هستند.
درعین حال، ما می دانیم که نه هیأت همیاری ملل متحد در عراق (یونامی)، و نه نمایندگان دفتر کمیسر عالی پناهندگان، در لیبرتی حضور ندارند.
ما به تلاشهای وزارت خارجه برای کار با ساکنان کمپ لیبرتی در مورد انتخابهای انتقال به کشورهایی در خارج از عراق توجه داریم و معتقدیم که انتقال شماری از آنها به ایالات متحده یک قدم مهم در این پروسه است.
مایلیم بار دیگر تأکید کنیم که ملزم کردن ساکنان لیبرتی برای نفی عضویت شان در سازمان مجاهدین به عنوان پیش شرط برای ورود آنها به آمریکا، کاری ناشایسته است، زیرا وزارت خارجه نامگذاری مجاهدین خلق را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در سال 2012 ملغی کرده است. چنین پیش شرطی ساکنان را در وضعیتی غیرقابل قبول و در معرض خطر باقی می گذارد.

سناتورهای ایالات متحده آمریکا
جان مک کین، کارل لوین، روی بلانت، جین شاهین