کابل خواستار توضیح تهران درباره سفر طالبان شد

8767456342=-097867565342 بدنبال نشر گزارش ها در باره سفر یک هیأت طالبان به ایران، مقام های افغان از تهران خواسته اند در باره جزئیات این سفر به آنها توضیح بدهد.

اگر چه مقام های رژیم ایران تا کنون هویت هیأت طالبان را مشخص نکرده، اما یک روزنامه پاکستانی گزارش داده است که در میان آنها حمدالله نعمانی، وزیر پیشین تحصیلات عالی رژیم طالبان، طیب آغا، دستیار ملامحمد عمر، رهبر طالبان و چند تن دیگر وجود داشت.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه گفت کابل از چگونگی این سفر و مسایل مورد بحث نمایندگان طالبان با مقام های رژیم ایران، آگاه نیست.

موسی زی گفت: «ما در رابطه به گزارشی که پخش شده است با مقامات رژیم ایران در تماس هستیم تا درست و یا نادرست بودن این گزارش تثبیت شود.»

سخنگوی وزارت خارجه از دادن توضیحات بیشتر در این باره تا رسیدن معلومات از جانب مقام های رژیم  ایران به حکومت افغانستان، خودداری ورزید.