کاترين اشتون و درخواست تحقيق در رابطه با قتل عام سبعانه مجاهدین

ashtonکاترين اشتون رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا طی اطلاعيه ای گفت، من به قويترين شکل ممکن کشتاری را که در کمپ اشرف رخ داده محکوم می کنم.  کشتاری که بنا به گزارشات مختلف جان شمار زيادی از ساکنان اين کمپ را گرفته است.

این مقام اروپايی افزود، شرايطی که اين واقعه بی رحمانه در آن انجام شده، بايد روشن شوند و آنها که مقصر بوده اند به طور کامل در مقابل عدالت قرار بگيرند.

اتحاديه اروپا به يک راه حل صلح آميز برای مسأله کمپ اشرف متعهد است و من به طور کامل از تصميم يونامی بنا به وظيفه انسان دوستانه ای که دارد حمايت می کنم تا يک ارزيابی مستقل و شفاف از اين حادثه تراژيک به دست آورد.