کاخ سفید: یک توافق برجامی روی میز است و رژیم مجبور است که انرا بپذیرد و یا رد کند

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: فکر می‌کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع ایالات متحده و شرکایمان است. یک توافق بر روی میز، پیش روی رژیم ایران است و بستگی به رژیم ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه. 

جیک سالیوان،  روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: در ارتباط با رژیم ایران، مدت زمانی طولانی است که دیدگاه ایالات متحده صریح بوده و آن این است که از عدم دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل شود و فکر می‌کنیم یک توافق دیپلماتیک بهترین راه آن است. فکر می‌کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع ایالات متحده و شرکایمان است.

وی افزود: یک توافق بر روی میز، پیش روی ایران است و بستگی به ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه.

به زبان روشن، پیشنهادی در کار نیست، وقت کشی در کار نیست، حرف زیادی هم نباید زد. بله یا نه همین؟