کارشناس تصادفات رژیم:نمیدانم چرا پلیس خودروهای داخلی را پلاک میکند و کوتاه میاید، این تولید ننگ است

 کارشناس عالی تصادفات و رئیس اسبق پلیس راه رژیم معتقد است که تولید این خودروها در داخل کشور ننگ است.

هادی هاشمی با اشاره به اینکه نباید خودرو‌های داخلی شماره گذاری شود، گفت: در حال‌ حاضر خودرو‌های تولید داخل دارای عیوبی است که باعث می‌شود از نظر قانونی منجر به عدم شماره‌گذاری از سوی پلیس شود. من نمی‌دانم چرا پلیس خودرو‌ها را پلاک می‌کند و در برابر شماره‌گذاری آن‌ها کوتاه می‌آید، اما آنچه مشخص است این است که این خودرو‌های تولید داخل صلاحیت پلاک شدن را ندارند و اگر من بودم حتما جلوی طول شماره‌گذاری خودرو‌های داخلی را می‌گرفتم.

وی افزود: وقتی خودرو‌های داخلی قابلیت‌ها و استاندارد‌ها را ندارند نباید هویت پیدا کنند و شماره‌گذاری این خودرو‌ها به آن‌ها هویت می‌دهد. این خودرو‌ها در تردد مردم و حوادث ترافیکی نقش دارند و به‌قدری این‌ موضوع مهم است که نباید در برابر آنها کوتاه بیاییم، بلکه باید پلیس بیش از این به‌دنبال ایرادات آن بگردد و ایرادات خودروساز‌ها را پیدا کرده و از آن‌ها بخواهد که این ایرادات را برطرف کنند.

رئیس اسبق پلیس راه کشور رژیم بدون نام بردن از سپاه پاسداران و بیت خامنه ای گفت: “پشت سر خودروساز مافیایی قرار دارد که از آن حمایت کرده و کشور را به سکوت وادار می‌کند. این مافیا به قدری قدرتمند است که فقط گاهی اجازه می‌دهد انتقاد‌ها به خودروسازان در حد حرف و سخنرانی باقی بماند تا هیچ‌وقت اقدام عملی علیه خودروسازان در کشور ایجاد نشود. قطعا مافیای خودروسازی وجود دارد و معلوم نیست پشت‌ پرده چه خبر است.”
هاشمی گفت: متأسفانه مجمع تشخیص حافظ منافع خودروساز است و ما نمی‌دانیم ازین موضوع باید به کجا پناه ببریم. روزبه‌روز دارد کیفیت خودرو‌های ما کمتر می‌شود و حتی عیب‌های بسیاری دارد. همه دنیا در حال پیشرفت هستند، اما ما پسرفت می‌کنیم.


رئیس اسبق پلیس راه کشور بار دیگر با انتقاد از رئیس سازمان استاندارد، افزود: رییس سازمان استاندارد رگ گردنش را بیرون می‌زند و صدایش را کلفت می‌کند که ما سازمان حاکمیتی هستیم، اما متأسفانه این سازمان حاکمیتی برای مردم نیست و برای خودروساز است. آقای رئیس استاندارد! رگ گردنت را باید برای خودروسازان که ایمنی و استاندارد را رعایت نمی‌کنند بیرون بزنی نه این‌که برای مردم و پلیس خط و نشان بکشی.


کارشناس عالی تصادفات تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان از گذشته تابه‌حال عامل اصلی تصادفات و مرگ‌ومیر هم‌وطنان است. چند نفر باید جانشان را از دست بدهند تا این موضوع برای بقیه اهمیت پیدا کند؟ آقایان مافیا ما نمی‌دانیم پشت‌پرده چه خبر است، ولی هرچه خودروسازان به گردن ما مردم حق داشتند آن را با خونمان پس دادیم و نمی‌دانیم که چه کسی و چه چیز را باید قسم بخوریم که این روش را به اتمام برسانید.


وی به خودروسازان گفت: حالا که همه تمام‌قد از شما دفاع می‌کنند و پشت سرتان هستند، جان مردم آیا مهم نیست رحم داشته باشید . شاید باور نکنید این صنعت در چند سال گذشته پیشرفتی نداشته‌ است و ما بیشتر در حال مونتاژ و ساخت خودرو‌های قاچاق هستیم چراکه اتاق از یکجا، قسمت موتور از جای دیگر و متعلقات خودرو را از جا‌های دیگر به کشور وارد و آن را به اسم خودرو تولید ملی به مردم می‌فروشیم. جامعه ۲۴