کارگران شير و لبنيات و تجمع در روز کارگر

بيش از 600 کارگر کارخانجات شير و لبنيات استان اصفهان ضمن صدور بيانيه اي اعلام کرده اند راس ساعت 9 صبح 11 ارديبهشت ماه سال 92 در محوطه مجتمع اداري باغ غدير اصفهان تجمع کرده تا خواستهاي خود را به اطلاع مسئولان برسانند .

يکي از کارگران اين صنعت اعلام کرده است چندين محل براي تجمع در نظر گرفته شده و اگر ماموران امنيتي رژیم مانع تجمع شوند، در محل ديگري تجمع را برگزار ميکنيم
اين فرد ميگويد : طي ده ها جلسه با کارگران اين بخش از صنعت کشور در اصفهان تصميم گرفته شد تا بعد از تجمع بيانيه اي خوانده شود و در آن اعلام گردد کارگران صنعت توليد لبنيات دست به اعتصاب يک هفتگي ميزنند تا شايد حکومت به کمترين خواسته هاي آنان توجه نمايد.

لازم به ذکر است با توجه به شرايط خاص اين صنعت، در صورتيکه کارگران حتي يک روز دست به اعتصاب بزنند، بخش عظيمي از بازار با مشکلات جدي مواجه ميشود.