کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی روزگذشته اعلام کرد 

تسخیر شبکه نهاد ریاست جمهوری رژيم آخوندی کل شبکه داخلی شدیدا حفاظت شده نهاد ریاست جمهوری رئیسی جلاد در تهران تسخیر و از دسترس خارج شد.

ارسال تصاویر رهبری مقاومت و شعارهای ”مرگ بر خامنه‌ای رئیسی-درود بر رجوی“ از ایمیل اصلی نهاد ریاست‌جمهوری به خبرنگاران و رسانه‌ها

عملیات نفوذ به عمق شبکه شدیداً حفاظت‌شده نهاد ریاست‌جمهوری رئیسی جلاد

تسخیر ۱۲۰ سرور شبکه داخلی نهاد ریاست‌جمهوری شامل دیتابیس‌های مرکزی نهاد

تسخیر سرورهای شبکه مرکزی «دولت. نت» خاص کنفرانسهای آنلاین رئیسی

تسخیر شبکه مدیریت سرورها، کنترل کننده کلیه سرورهای دولت آخوندی

تسخیر شبکه مدیران فنی نهاد ریاست‌جمهوری رژیم

تسخیر «شبکه داخلی کاربران» و دستیابی به بیش از ۱۳۰۰ کامیپوتر شبکه داخلی ریاست‌جمهوری

دستیابی به سیستم‌های خیلی محرمانه و سری همه مکاتبات داخلی ریاست‌جمهوری و دولت در سامانه‌های سماد (سامانه مراسلات امن دولت)، سیماد (سامانه یکپارچه مکاتبات امن دولت) و سیتاد (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت)

استخراج و رمز گشایی کلیه مکاتبات طبقه‌بندی و رمزنگاری شده سالهای اخیر (رمزنگاری پژواک)

دستیابی به دهها هزار سند سری و خیلی محرمانه و محرمانه نهاد ریاست جمهوری

تسخیر ایمیل اصلی نهاد ریاست‌جمهوری و ارسال تصاویر رهبری مقاومت و شعارهای ”مرگ بر خامنه‌ای رئیسی-درود بر رجوی“ از این ایمیل به خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی

تسخیر وب سایتهای نهاد ریاست‌جمهوری و دهها سامانه داخلی از جمله سایت ”مرکز مدیریت راهبردی افتا“ (امنیت فضای تبادل اطلاعات برای تأمین امنیت و حفاظت) و نصب تصاویر رهبری مقاومت و شعار مرگ بر خامنه‌ای -رئیسی در این سایت ها

حکم انتصاب احمدیان به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در ۲خرداد