کشف دستگاه شنود در اتاق خواب وزیر جدید کشور

Fazli

کشف دستگاه شنود در دفتر وزیر جدید کشور

بنا بر گزارشی که در سایت  ”آینده”  منتشر شده دستگاه های شنود در منزل عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر جدید کشور ایران کشف شده است.

در این گزارش، خانواده رحمانی که منزلشان را عوض کرده اند، در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل و حتی در اتاق(خواب) منزل می شوند.

این گزارش همچنین میافزاید: جلسات رای اعتماد مجلس فارغ از متن و حواشی مختلفش، صحنه ای بود که چشمه ای از انواع شنودها و پرونده سازی محافل خودسر، برای برخی چهره های کشور را به جامعه نشان داد و مشخص شد چگونه برخی با اهداف خاص، در سالهای گذشته به شنود و تصویربرداری و جمع آوری موارد مختلف اقدام کرده اند و در مقاطع حساس برای به کرسی نشاندن اهداف سیاسی خود از آنها بهره می گیرند.

یک ماه پیش، علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت احمدی نژاد هم از کشف شنود در دفتر کار خود خبر داده بود.

رحمانی فضلی که وزیر اصولگرای دولت روحانی است، پیش از این رئیس دیوان محاسبات اداری بود که با مشاهده برخی تخلفات بودجه ای دولت احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، آنها را در جامعه بیان می کرد و از همین رو مغضوب دولت گذشته می شود.

یکی از موارد خبرساز مربوط به رحمانی فضلی، اعلام نظر دیوان محاسبات تحت مدیریت او، در خصوص گم شدن هزار میلیار تومان پول در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ بود که در نهایت نیز فشارهای فراوان، دیوان محاسبات را مجبور به عقب نشینی کرد و قرار شد این مسئله نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل، پشت درهای بسته بررسی شود.

اما ظاهرا فشارها بر رحمانی فضلی، فراتر از این بوده و به شنود خصوصی ترین بخشهای منزل وی نیز تسری یافته بوده است.