کشف۲۰۰ کیلوگرم هروئین در قوطی‌های رب گوجه فرنگی ایرانی در مرز ترکیه و بلغارستان

مأموران گمرک مرز ترکیه – بلغارستان یک محموله ۲۰۰ کیلوگرمی هروئین در یک کامیون که از ایران راهی هلند بوده کشف کردند. بار این کامیون قوطی‌های رب‌ گوجه‌ فرنگی بوده که مواد مخدر در آنها جاسازی شده بود.

ارزش محموله هروئین کشف شده ۹ میلیون یورو ارزیابی شده است. این کامیون از ایران راهی هلند بوده است.

قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا آن‌هم به شیوه‌های گوناگون پیشتر هم خبرساز شده بود.

رسانه‌ها از جمله یک بار درباره مورد جاسازی هروئین در تار و پود یا حاشیه چرمی فرش گزارش دادند. در موردی دیگر هروئین در شیشه‌های سیر ترشی و خیارشور در محموله‌های ارسالی از ایران به مقصد کشورهای اروپایی جاسازی شده بود که توسط پلیس مرزی آلمان کشف شد.