کشورهای عضو “بریکز” با تحریمهای یکجانبه علیه ایران مخالفند

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی موسوم به  «بریکز/ BRIC » می گویند خود را متعهد و ملزم به تحریمهای یک جانبه علیه ایران نمی دانند.

بر اساس گزارش رویترز، وزیر اقتصاد افریقای جنوبی گفته است،که این کشورها که شامل برزیل روسیه،چین، هند و افریقای جنوبی است تحریمهای یک جانبه علیه ایران علاوه بر اینکه تهدیدی است برای بالا رفتن  قیمتهای نفت، نهایتا می تواند به کمبود تامین آن در بازار بین المللی نیز منجر شود.

چین که با تحریمهای شدیدتر کشورهای غربی علیه ایران موافق نیست، درعین حال از پالایشگاههای خود خواسته است تا میزان واردات خود را از ایران بخاطر بهای نفت ایران کاهش دهند.

هند نیز گرچه علنا اعلام کرده خود را وفادار و ملزم به تحریمهای یک جانبه علیه ایران نمیداند اما بطور خصوصی به شرکتهای نفتی گفته است که خرید خود را از ایران در حدود ۱۵ درصد کاهش دهند.

چین و هند بزرگترین خریداران نفت ایران اند، کالایی که دوکشور برای ادامه رشد اقتصادی دوکشور جنبه ی حیاتی دارد.

وزرای تجارت خارجی دو کشور روز چهارشنبه اظهار کردند که پیوندهای اقتصادی خود را با تهران  را حفظ خواهند کرد.

آمریکا علاوه بر اجرای تحریمهایی که سازمان ملل متحد برعلیه ایران تصویب کرده، خواهان یک رشته تحریمهای یک جانبه علیه  ایران شده و ازجمله اینکه تلاش کرده است تا مشتریان نفت ایران را مجبور به کاهش خرید نفت از تهران کند.

درهمین رابطه آفریقای جنوبی، وابستگی نفتی خود به ایران را از طریق تامین نفت مورد نیازش خود از دیگز کشورهای صادر کننده نفت ، شدیدا کاهش داده است.