کلیپی از تظاهراتهای اعتراضی در پی قتل عام 52 نفر از مجاهدین در اشرف

در پی قتل عام 52 نفر از مجاهدین در اشرف به دست جلادان و قاتلان خامنه ای ضحاک در یکشنبه 10 شهریور 1392، هزاران نفر از یاران و پشتیبانان مجاهدین در سراسر جهان دست به تظاهراتهای اعتراضی زدند.

کاری از مجتبی فتحی