کلیپ صدا – دکتر محمد ملکی: اکثریت بزرگ ایرانیان خواهان براندازی رژیم هستند

دکتر محمد ملکی در بخشی از این مصاحبه ای رادیویی ابراز داشت که افزون بر کسانی که رأی نداده اند، اکثریت بزرگ کسانی هم که به اصلاح طلبان رآی دادند، خواهان براندازی رژیم هستند.
محمد ملکی، همچنین گفت: اصلاح طلبان در فساد و شکنجه ی مردم با اصول گرایان تفاوتی ندارند و حتی آن گروه از مردم که به اصلاح طلبان رأی دادند، بخاطر مخالفت با جناح خامنه ای بود نه برای تأیید جناحی از رژیم.

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید ( 19.4 مگابات)