کمپ لیبرتی؛ جلوگيری از تخليه منابع سپتيک در دو هفته اخير و آلودگی شديد محيط و خطر شيوع بيماری

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: دولت عراق به درخواست رژيم ايران، محاصره ضدانسانی عليه ليبرتی را شدت بخشيده است. از 10روز پيش سرگرد جنايتکار احمد خضير به دستور نخست وزيری از ورود مواد غذايی به داخل کمپ جلوگيری می کند، که بر اثر آن ذخيره بسياری از مواد غذايی ضروری در کمپ رو به اتمام است و ساکنان با مشکلات جدی مواجه هستند.
از سوی ديگر نزديک دو هفته است احمد خضير به بهانه های مختلف مانع ورود خودروهای عراقی تخليه سپتيک، که به روال دو سال گذشته، توسط ساکنان کرايه شده اند، جلوگيری می کند. در اثر تخليه نشدن منابع سپتيک، فاضلاب درون منابع سرريز نموده و محيط را آلوده کرده اند. چيزی که باعث شيوع بيماريهای عفونی خواهد شد و با توجه به محاصره پزشکی اعمال شده ساکنان را در وضعيت خطرناکی قرار می دهد.
در يک اقدام سرگوبگرانه ديگر مأموران نخست وزيری که همراه بيماران به بغداد می روند، مانع می شوند که بيماران داروهای تجويز شده توسط پزشکان را خريداری کنند.
مالکی، نخست وزير دست نشانده رژيم ايران در عراق، در جريان سفرش به تهران در اوايل دسامبر گذشته، به رژيم آخوندی قول داد تا در مقابل حمايت همه جانبه رژيم از دور سوم نخست وزيری او، اقدامهای سرکوبگرانه و محاصره جنايتکارانه عليه ليبرتی را شدت بخشد.
مقاومت ايران با تأکيد بر اين که اين اقدامهای جنايتکارانه قابل پيگرد و مجازات در سطح بين المللی است، از سازمان ملل متحد و دولت آمريکا خواست تا با توجه به تعهدات مکتوب و مکررشان نسبت به سلامت و امنيت ساکنان ليبرتی، برای پايان دادن به اين محاصره ضدانسانی و خارج کردن عناصر جنايتکاری مانند احمد خضير از ليبرتی اقدام فوری به عمل آورند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
اول اسفند 1392 (20فوريه 2014)