کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا رسما رژیم ایران را بزرگترین حامی تروریزم در جهان خطاب کرد

در یک جلسه استماع مشترک کمیته روابط خارجی کمیته های کنگره آمریکا رسما بر نقش رژیم ایران در تروریسم بین المللی تاکید شده  و خواستار تشدید تحریمهای امریکا علیه رژیم آخوندی شدند.

قاضی تدپو-رئیس زیرکمیته تروریسم در سخنان خود گفت: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان و یک تهدید صلح و امنیت نه فقط در خاورمیانه بلکه برای همه جهان است. رژیم ایران با استفاده از سپاه پاسداران، سرمایه گذار و آموزش دهنده و تهیه کننده تسلیحات و فرمان دهنده تروریسم در همه جهان است. رژیم ایران عامل خود، حزب الله در لبنان و سوریه را مدیریت میکند، که نشان دهنده همین موضوع است. رژیم ایران همچنین حمایت کننده حملات در کشورهایی از جمله هند، تایلند، گرجستان، کنیا و حتی در کشور خودمان ایالات متحده است. به عنوان دولت مذاکره کننده با رژیم ایران در مورد برنامه هسته ای آن، ما نباید تمرکز خود روی دخالت رژیم ایران در تروریسم را فراموش کنیم. این استماع چگونگی متوقف شدن جنگ و ستیز نیابتی از جانب رژیم ایران را آزمایش خواهد کرد.

ایلیانا رزلهتینن-رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال افریقا در سخنرانی خود تاکید کرد: دولت از مردم آمریکا درخواست کرده است که ایمان زیادی به ادامه مذاکرات با رژیم ایران در مورد برنامه هسته ای این رژیم داشته باشند، جزئیات طرح مشترک عملی پنهان نگه داشته میشود و همچنان این موضوع ادامه دارد. دولت از مردم آمریکا می خواهد که اطمینان داشته باشند رژیم ایران بر اساس قوانین بازی میکند، ولی ما ۳۵ سال سخت را پشت سر داریم که مدارک و اسناد به ما میگویند رژیم ایران به وضوح غیر قابل اعتماد است. وقتی که همه تمرکز در این مذاکرات روی برنامه هسته ای رژیم ایران است، آن چیزی که بسیار از آن چشم پوشی شده این است که چقدر این رژیم خطرناک و ستمگر است. رژیم ایران بزرگترین حامی تروریزم در جهان است و به دنبال صدمه زدن به ایالات متحده و متحدان ما در همه جاست، هنوز دولت طوری عمل میکند که گویا برنامه هسته ای رژیم ایران در یک خلاء وجود دارد، و گویا این برنامه با فعالیتهای تروریستی رژیم ایران بی رابطه  است. این استماع بعنوان یک یادآوری و هشدار مهم برای خطرات معامله با رژیم دغلکار ایران عمل خواهد کرد و این که به طور مطلق حساس و حیاتی است که کنگره به فشار برای افزایش تحریمها علیه رژیم ایران تا زمان کنار گذاشتن کامل تمامیت برنامه اتمی اش، ادامه بدهد.