کناره گیری حداد عادل از نمایش انتخاباتی

بر اساس گزارش های رسانه های ایران غلامعلی حداد عادل اعلام داشته اشت که از رقابتهای انتخابات فرمایش کناره گیری میکند.

او  دلیل این کناره گیری را در اطلاعیه ای که از تلویزیون رژیم پخش شد کمک به پیروزی اصول­گرایی در این انتخابات اعلام داشت.

او در بیانیه خود همچنین گفته است امیدوارم که سایر نامزدهای اصول­گرا نیز «در این لحظه­ خطیر و حساس به وظیفه­ خود عمل کنند برادرانه و مشفقانه توصیه می­‌کنم مردم عزیز با تصمیم درست خویش کاری کنند که یا اصول­گرایان در مرحله­ اول انتخابات پیروز شوند یا چنان شود که در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله­­ دوم، رقابت میان دو اصول­گرا باشد».

گفته میشود در نظرسنجیها حداد عادل در بین هشت نفر در رده اخر قرار داشته .

قبلا گفته شده بود که حداد عادل به نفع جلیلی یا قالباف کنار خواهد رفت ولی وی از هر اظهار نطر در مورد این موضوع در بیانیه خود صرفنظر کرده است.