کنفرانس مطبوعاتی الیر متا درباره حمله پلیس به مجاهدین در اشرف۳

الیرمتا رئیس جمهورآلبانی تا ژوئیه ۲۰۲۲ درباره حمله پلیس به مجاهدین دراشرف ۳ دریک کنفرانس مطبوعاتی گفت :”ادعا علیه مجاهدین جدید نیست و رژیم ایران ادعاهای حملات سایبری را از سال‌ها قبل اعلام کرده است. اواضافه کرد که  نیاز نبود که این کمپ با این‌همه پلیس و نیروهای ویژه محاصره و این اقدامات را بکنند.

ضمنآ او گفت که :این نشان می‌دهد که این تصمیم سیاسی است و دولت باید مشخص کند دلیل این کار چیست ؟

الیرمتا می گوید که این اقدام براساس تصمیم دادگاه بوده است ولی ما می دانیم چه کسی همیشه تصمیم های دادگاه و دادستان را درآلبانی کنترل می کند مثل داستان الیبای .او ازتغییرسیاست علیه مجاهدین به دستور آمریکا اشاره می کند. او می گوید که دولت باید شفافیت اعلام کند که دلیل این تغییرسیاست چه بوده است ؟ وهم چنین باید به قوانین احترام بگذارد.

او همچنین اضافه می کند که حمله به اشرف ۳ نشان می دهد که این تصمیم سیاسی است ودولت باید مشخص کند که دلیل این کارچیست؟

برای مطالعه بیشتردرسایت سازمان مجاهدین خلق ایران

https://news.mojahedin.org