کنگره سراسری حزب سوسیال دموکرات پایان یافت

s kongresکنگره سراسری حزب سوسیال‌دموکرات، بزرگ‌ترین ارگان سیاسی سوئد، پس از چهر روز در شهر یوتبوری به پایان رسید.
حزب سوسیالدموکراته به عنوان بزرگترین تشکل سیاسی سوئد تلاش میکند تا قدرت را از جناح راست با پیروزی در انتخابات آینده در سال ٢٠١۴ است باز پس بگیرد. در همین رابطه عمده مباحث و تصمیم‌گیری‌های کنگره در همین محور دنبال می‌شد

در این کنگره به سه موضوع مهم بیشترین توجه‌ها ت راجلب میکرد که سبب اختلافاتی میان اعضای این حزب شده بود.

سه بخش عمده مباحث کنگره عبارت بودند از تمرکز بر ایجاد کار برای جوانان، سود‌جویی بخش خصوصی در بهداشت و آموزش و نیز مبارزه با بیکاری که بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور.

این کنگره در این راست تصمیماگرفت که یک گارانتی ٩٠ روزه برای واردکردن جوانان به بازار کار تصویب شد که این موضوع از خواسته‌های روشن اتحادیه جوانان این حزب و اتحادیه سراسری کارگران بود. در این مساله،هیات رهبری حزب مجبور به مصالحه شد. درعوض گروه‌های قدرتمند داخل حزبی که مخالف سرسخت خصوصی‌سازی در بخش رفاهی بودند،خط هیات رهبری این حزب که محدودسازی سودها در این بخش بود را پذیرفتند. از مسائل مهم دیگر که مورد بحث این کنگره قرار گرفت مسئله بیکاری بود و به عنوان اصلی ترین شعار انتخاباتی خزب استفان لوون قول داد که در صورت تشکیل دولت اینده توسط سوسیالدموکراته سوئد تا سال ٢٠٢٠، پایین‌ترین میزان بیکاری در اتحادیه اروپا را خواهد داشت.

انتخابات رهبر حزب و اعضای اصلی و جانشینان هیات اجرایی نیز برگزار شد. استفان لوون به‌صورت رسمی از طرف کنگره به عنوان رهبر حزب انتخاب شد. در میان اعضای جدید هیات اجرایی که مهمترین ارگان تصمیم‌گیری این حزب است نیز،اردلان شکرآبی به عنوان یکی ازجانشینان و تنها فرد با پیشینه خارجی انتخاب شد.