کودتای ۲۸ مرداد و ضرورت افشای نقش استعمار

به سالگرد کودتای استعماری ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نزدیک می شویم. درچنین روزی نخستین و تنها دولت ملی تاریخ ایران در یک همکاری آشکار میان استعمار و دیکتاتوری با یک کودتای ناجوانمردانه برکنار شد و انگلستان و آمریکا مهرهای خود را دوباره به کار گماشتند. 

تاکنون دولت های استعماری تلاش داشتند که نقش خود را انکار کنند اما بعد از آمریکا حالا نوبت مقامات انگلیس است که بر این واقعیت اذعان کنند.

 ادامه مطلب در مقاله زیر در ایران آزادی

کودتای ۲۸ مرداد؛ استعمار چگونه در مقابل دمکراسی در ایران ایستاد

ایران آزادی 

کودتای ۲۸ مرداد؛ استعمار چگونه در مقابل دمکراسی در ایران

پیش از این ایالات متحده، برخی اسناد از رده‌بندی محرمانه خارج شده را منتشر کرد که بر نقش این کشور در کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق صحه می‌گذاشت، حالا