کودک 12 ساله هنگام “بازی اعدام” جان خود را از دست داد

مهران 12 ساله تحت تاثیر دیدن اعدام های نتعدد در ایران، در خانهء شان واقع در کرمانشاه در شرق ایران، “هنگام بازی اعدام” از طریق به دار آویختن خودش را کشت.

رادیو ازاد اروپا از قول مختار خاندانی (Mokhtar Khandani) ژورنالیست ایرانی که برای آژانس خبری مکریان (Mokrian) کار می کند و به مجرد کشته شدن این طفل 12 ساله به تاریخ 31 اوت به محل حادثه رفته بود، جزییات این حادثه را اینچنین نقل میکند: بازی مهران 12 ساله صرف چند دقیقهء محدود ادامه یافت. وی ریسمان را بدور گردنش حلقه کرد و برادر هشت ساله اش چوکی را از زیر پای او بیرون کشید. مهران مانند کسانیکه در محضر عام در ایران اعدام می شوند، رقص مرگ را اجرا کرد.

مهران قربانی غیرمنتظره فرهنگ اعدام های علنی در ایران است که توسط رژیم اسلامی آن کشور نافذ شده است.

مختار خاندانی می گوید، هر زمانیکه در ایران اعدام ها در محضرعام صورت می گیرد، تعدادی زیادی اطفال در بین تماشاچیان قرار دارند.

سازمان های حقوق بشرجهان که مشتمل از 120 سازمان نهاد غیر دولتی از سراسر جهان اند، در سال 2003 میلادی روز دهم سپتامبر را روز جهانی علیه مجازات مرگ اعلام کردند. آنها همه ساله در این روز یکبار دیگر توجهء جهان را به مساله اعدام ها معطوف می سازند.

ایران از لحاظ تعداد اعدام های که در آن صورت می گیرد،نسبت به جمعیت ان در رده اول قرار دارد.