گرامیداشت سالگرد فروغ جاویدان در استکهلم

روز شنبه، 5 مرداد\27 ژوئیه، گروهی از حاميان مقاومت ايران و بستگان مجاهدین خلق در استکهلم  بيست و پنجمين سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان و خاطره شهيدان حماسه فروغ ايران در تهاجم نيروهاي تحت امر خامنه اي به اشرف را در میدان نورمالم در استکهلم  گرامي داشتند.

حاميان مقاومت در اين مراسم با خواندن سرود ميهن شهيدان و با نثار گل به شهيدان قهرمان فروغ جاويدان و فروغ ايران اداي احترام و با آنها تجديد عهد كردند.

IMG_3787IMG_3764IMG_3798