گرانی سرسام آور؛ مرغ کیلویی ۱۰ هزار تومان خواهد شد

kyklingیکی از گماشتگان رژیم آخوندی در انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه نسبت به افزایش هر شانه تخم مرغ به ۱۵ هزار تومان و هر کیلو مرغ به ۱۰ هزار تومان هشدار داد.

وی گفت که «در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم سویا در بازار تهران به هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان و ذرت به کیلویی هزار و ۱۰۰ تومان رسیده و قیمت تمام شده تولید را به شدت بالا برده است.»

مهربانی یگانه اضافه کرده است: «برای تامین نیاز مرغداران و نیز جلوگیری از بدنامی وارد کنندگان، دولت با هر ارزی که می‌خواهد محموله‌های نهاده سرگردان در آب‌ها را ترخیص کند.»

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه افزوده که «در صورت ادامه این روند قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۱۵ هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.»

این هشدار در شرایطی داده می‌شود که قیمت مرغ و تخم مرغ در یک سال گذشته همراه با دیگر کالاهای اساسی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.