گرداندن یک شهروند مریوانی با لباس زنانه در سطح شهر مریوان و اعتراض انجمن زنان

نیروهای سرکوبگر رژیم اخوندی با حکم مراجع قضایی یک شهروند کرد را با لباس زنانه در سطح شهر مریوان گرداندند .

بنا برگزارش رسیده دادگاه در شهر مریوان سه شهروند را، به دلیل یک نزاع خانوادگی که حدود دو هفته پیش اتفاق افتاده بود به پوشیدن لباس زنانه و گرداندن در سطح شهر محکوم نموده است.

حکم یکی از این افراد امروز دو شنبه(١۵ آوریل/ ۲۶ فروردین) اجرا شد.

نیروهای سرکوبگر شهرستان مریوان، پس از صدور این حکم به یکی از متهمان این پرونده به نام “ت.خ” لباس قرمز زنانه پوشانده و او را در سطح شهر مریوان گردانده است.

انجمن زنان مریوان با انتشار یک خبر کوتاه در این باره ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را بی حرمتی به زنان دانسته است.

به گفتە انجمن زنان مریوان، تنها عدە کمی از شهروندانی که ناظر این اقدام مراجع قضایی و نیروی انتظامی بودەاند، آن را توهین به زنان و ارزش های اجتماعی تلقی کردەاند.

قرار است طی روزهای آینده دو نفر دیگر از محکومان این پرونده به شیوه مشابهه در سطح شهر مریوان گردانده شوند.

انجمن زنان مریوان از مردم این شهر، مسئولان و اعضای شورای شهر خواسته تا در مقابل این اقدام سکوت نکنند.