گردوخاک خوزستان دوباره زندگی مردم را سیاه کرد، سال گذشته خامنه ای دستورداده بود حل کنند!!!!

پدیده ریزگرد‌ها چندسالی است که در بعضی ایام سال، مهمان شهر‌های جنوبی و مرکزی کشورمان می‌شود و زندگی مردم را دچار اختلال می‌کند و نفس خیلی‌ها را به شماره می‌اندازد. سال گذشته در هنگام شدت این ریزگردها خامنه ای دجال مدعی شد که حتما انرا حل کنند و بودجه ای را هم برای این کار اختصاص داد.!!!! از انجا که حرفهای فرمایشی با دزدیهای اخوندها همیشه برای تبلیغات فقط در مطبوعات منتشر میشود، در چند روز گذشته نیز مردم استان خوزستان و استانهای مجاور ان گاهها قدرت نفس کشیدن هم نداشتند و بسختی قادر به بیرون رفتن بودند.

نماینده رژیم در استان خوزستان که میداند مثل همیشه هیچ کاری برای مردم صورت نخواهد گرفت گفت:” ما سالهاست با این مشکل روبرو هستیم و باید این کار را به شکل واقعی و جدی با اقدامات عملی دولت حل کند!!!!!!”

وی با اذعان به اینکه هر سال بدتر و بدتر میشود و روزهای ان بیشتر و شدت ریز گردها نیز افزایش مییابد گفت که اگر اقدامات خود را در زمینه عراق همین حالا شروع نکنیم این اسیب ها جدی و جدی تر. خواهد شد و الان این حادثه بسیار متفاوت تر از سالهای گذشته شده است و در همه زمینه ها تاثیر گذاشته است.

وی با ترس و وحشت از فوران خشم مردم گفت که حل نکردن این معضل تبعات اجتماعی و تاثیر منفی زیست محیطی دارد.

وی افزود: با این اجماع باید بتوانیم تاثیرات منفی زیست محیطی و دیگر ابعاد آن را جبران کنیم. در کنار آن، کانون ریزگرد‌هایی که با منشاء داخلی هستند باید در ابتدای سال جدید تکلیف‌شان مشخص شود و اعتبارات بودجه‌ها و احیاناً طرح‌های نصفه نیمه‌ای که در دو، سه سال اخیر انجام شده نیز احیا شوند و بتوانیم حداقل در مدت کوتاهی کانون‌های داخلی را کنترل کنیم. جامعه 24