محکومیت یورش وحشیانه به اشرف ۳ توسط شخصیت ها، احزاب وگروههای ایرانی ملی گرا وآزادیخواه

حامیان امضای پیمان ننگین سعد آباد در۷تیرماه سال ۱۳۱۶ و تجزیه بحرین نمی توانند درلیست محکوم کنندگان حمله به ساکنان اشرف ۳ باشند. به عبارت دیگرآنان حامیان شاه وشیخ ایران فروش,ساواک و سپاه هستند.

درجریان حمله وحشیانه پلیس آلبانی به شهراشرف درآلبانی مقرسکونت مجاهدین خلق ایران نه تنها بسیاری ازشخصیت های آلبانی،اروپایی وآمریکایی این رفتاررا که منجربه کشته شدن یک مجاهد خلق و مصدوم شدن بیش ازصد نفر شد را محکوم کردند بلکه گروهها وشخصیت های ایرانی ملی گرا و وطن پرست آزادی خواه اپوزیسیون نیزاین عمل جنایتکارانه را محکوم کردند.

ازجمله سازمان چریک های فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن این عمل انزجارآوروناگهانی ، اشاره می کند که این عمل شرم آوروجنایتکارانه به درخواست ولایت فقیه خامنه ای صورت گرفته است وازآنجا که استقراراعضای مجاهدین خلق درآلبانی رادولت آمریکا وملل متحد بارها تضمین کرده اند، به نظر می رسد که این عمل جنایتکارانه با چراغ سبزآمریکا و اروپا درادامه مماشات باقاتلان ،  و غارتگران حاکم برایران کمتراز۲۴ ساعت پس ازممنوع کردن تظاهرات مقاومت ایران درپاریس صورت گرفته است.

سازمان چریک های فدایی خلق ایران خواستاردخالت سازمان ملل متحد برای حفاظت جان ساکنان این کمپ غیرنظامی شده است .

درضمن شهادت مجاهدین قهرمان را به سازمان مجاهدین خلق ،به خانواده آنان وهمه آزادیخواهان وطرفدان حقوق انسان تسلیت می گویند.

 ”همبستگی جمهوری خواهان ایران ” نیز دراعلامیه شان درروز اول تیر ۱۴۰۲ضمن ابرازتآسف ازاتفاقات ناراحت کنند ه رخ داده در کمپ” اشرف ۳ ” سازمان مجاهدین خلق که منجربه کشته شدن یک نفروزخمی شدن جمعی ازاعضای این سازمان،ازتشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی حقیقت ماجراحمایت کردند. 

”همبستگی جمهوری خواهان ایران ” به گسترش برخوردهای ایذایی وتقابلی بااپوزیسیون برون مرزی رژیم ملایان ایران درموازات تشدید سرکوب برنیروهای سیاسی ومدنی منتقد ومخالف درداخل ایران اشااره می کند. این روند با آزاد وتعویض کردن دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی با توریست بلژیکی آغازو اکنون با ممانعت ازبرگزاری نشست سالانه و راهپمایی سازمان مجاهدین خلق درپاریس به بهانه ریسک های امنیتی بالا گسترش یافته است . 

”همبستگی جمهوری خواهان ایران ” نگرانی خود رااز محدود شدن فعالیت های اپوزیسیون درچارچوب امتیازدادن به رژیم ملایان ایران وتوافقات احتمالی ازسوی دولتهای غربی بیان می کند . 

”همبستگی جمهوری خواهان ایران ” حمله به اشرف ۳ را درتعارض با قوانین و اصول کشورهای آزاد سیاست نادرستی می داند که شکست آن دردستیابی به اهداف مورد نظردولتهای غربی بارها ثابت شده است .  

حزب مردم بلوچستان  درروز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ ضمن محکوم کردن حمله پلیس آلبانی به مرکزپناهندگی سازمان مجاهدین خلق ایران ابرازاینکه ”دولت های اروپایی همواره با ترجیح دادن منافع ملی‌شان، حقوق انسانی و جان مردمان ایران را که در زیر چکمه‌های سپاه پاسداران و نیروهای تحت‌امرشان قرار گرفته است، به هیچ انگاشته و برای حقوق مردم ایران پشیزی ارزش قائل نبوده و نیستند، ابرازتآسف می کند.

حزب مردم بلوچستان ازمشروعیت سیاسی وقانونی ازدست رفته  رژیم ایران درداخل کشورو رسوا بودن این رژیم درجهان با جنبش انقلابی ” زن ،زندگی ،آزادی ” می نویسد وحمله وحشیانه پلیس آلبانی دست تبهکارو سرکوبگررژیم ملایان ایران می داند که این بارازآستین پلیس آلبانی بیرون آمده است . حزب مردم بلوچستان معتقد است که این عمل جنایتکار قطعآ بدون تبانی و روابط پشت پرده دولتهای رژیم ملایان ایران و آلبانی غیرممکن بوده است .

ازجمله شخصیت های سیاسی آحسن شریعتمداری درحساب توئیتر وعلی افشاری درفیس بوک  نیز حمله به ساکنان اشرف ۳ رامحکوم کرده اند.

حسن شریعتمداری درروز۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ضمن این محکومیت نوشته است که سازمان مجاهدین خلق نباید مورد معامله آمریکا و رژیم ملایان ایران واقع شوند زیرا این عمل به زیان مردم ایران و مقاومت آنهاست .او درادامه  مخالفت با معامله برسرآنان را به معنای تایید آنان نمی داند بلکه آن رادفاع ازحقوق همه انسان ها می داند.

همچنین علی افشاری درفیس بوک خود درتاریخ اول تیر ۱۴۰۲ می نویسد:” این نگرانی وجود دارد که فعالیت‌های اپوزیسیون در چارچوب امتیاز دادن به جمهوری اسلامی و توافقات احتمالی از سوی دولت‌های غربی محدود شود.”

حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست دراطلاعیه ای درروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ضمن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه پلیس آلبانی علیه بند وبست دولتها با رژیم ملایان ایران می نویسد:” مستقل از بهانه و توجیه دولتها، این سیاست‌ها از یک بند و بست عریان دول غربی با جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون سخن می‌گویند و ضروری است با آن یکپارچه مقابله شود. هدف این سیاست‌ها تنگ کردن فضای اپوزیسیون و فعالیت بر علیه حکومت، ناامن کردن و تروریزه کردن محیط فعالیت نیروهای مختلف اپوزیسیون است. نیروها و جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران، مستقل از دوری و نزدیکی‌شان با سازمانهایی که مورد هجوم قرار گرفتند، ضروری است به این تلاشهای ارتجاعی واکنش نشان دهند و آنرا قاطعانه و بدون تردید محکوم کنند.”

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست درباره جریانات بورژوایی اپوزیسیون می نویسد:” جریانات بورژوایی اپوزیسیون که اساس استراتژی سیاسی و امیدشان را به حمایت دولتها و لابی در پارلمانها گره زدند، امروز بسان ورشکستگانی می‌مانند که از هرسو رانده شدند. آنها در وحشت از امواج انقلابی به کسانی دخیل بستند که امروز در کنار جمهوری اسلامی جام توافق‌شان را سر می‌کشند. این نیروها خط شان همین است اما در قبال توهم ‌پراکنی در جامعه مسئولند.”

حزب کمونیست کارگری-حکمتیست ضمن تقبیح بندوبست دولتهای متفرقه با رژیم ملایان ایران ومحکوم کردن آن می نویسد:”به‌عنوان یک نیروی انقلابی و کمونیست ما علیه هر سیاستی هستیم که به رژیم اسلامی خدمت می‌کند. اما این بند و بست‌ها نه می‌تواند مایه دلگرمی جمهوری اسلامی باشد و نه کمترین تاثیری در تداوم مقابله رادیکال با حکومت در داخل و خارج کشور خواهد داشت. سرنوشت رژیم اسلامی در داخل کشور، در تقابل جنبش انقلابی و کارگری با حاکمیت فقر و فساد و استبداد تعیین خواهد شد”.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: