ابو بکر القربی وزیر امور خارجه یمن به نقل از گروه تحقیق سازمان ملل متحد اعلام کرد که رژیم ایران در قاچاق اسلحه به کشورش دست داشته است.

القربی در گفت و گو با روزنامه ”الشرق الاوسط” نسبت به نتایج دخالت های رزیم ایران در امور یمن هشدار داد و افزود که تصمیم به دخالت در یمن از سوی رژیم ایران از جانب تندروهای این کشور صورت می گیرد.

وی افزود :” رژیم ایران به جای یاری رساندن به برادارانش در یمن، اسلحه ، بمب و شبکه های جاسوی به این کشور ارسال می کند.”

دولت یمن تا کنون چندین بار از توقیف کشتی ایرانی حامل اسلحه که قرار بود در اخیتار گروه های شورشی یمنی قرار گیرد، خبر داده است. پیش از این عبد ربه منصور الهادی رئیس جمهوری یمن، به شدت دخالت های رژیم ایران را در کشورش محکوم کرده بود.

القربی درباره روابط میان کشورش و رژیم تهران اظهار داشت:” در آغاز دخالت های رژیم ایران ما به آنها پیشنهاد گفت و گو دادیم و بر گسترش روابط و همکاری تاکید کردیم اما افراد تند رو در ایران تصمیم گرفتند دخالت های خود در امور داخلی کشورمان را گسترش دهند.