گروه هفت: وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران و مسئول شناختن رژیم در سقوط هواپیمای اوکراینی

نشست سران هفت گشور صنعتی در المان امروز به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی کار ” گره هفت” با انتقاد از رژیم ایران در زمینه های مختلف منجمله حقوق بشر، بی ثباتی منطقه، برنامه موشکهای بالستیک، برنامه هسته ای و سقوط هواپیمای اوکراین رژیم ایران را محکوم کردند.

«گروه هفت» در بیانیه پایانی نشست سران در آلمان متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا است، با تاکید به گستاخی های رژیم در زمینه های مختلف هشدار دادند و اقدامات رژیم را مخرب توصیف کردند.

در این بیانیه امده است: «ما تعهد صریح خود را مبنی بر اینکه رژیم ایران هرگز نباید سلاح اتمی تولید کند، تکرار می‌کنیم. ما متاسفم که به رغم تلاش‌های دیپلماتیک شدید برای احیای اجرای کامل توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ایران هنوز فرصت را غنیمت نشمرده است».

سران این هفت کشور همچنین تاکید کردند : «گروه هفت متعهد می‌شود که با یکدیگر و با سایر شرکای بین‌المللی برای پرداختن به تهدیدی که به دلیل تشدید تنش هسته‌ای ایران برای امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند، همکاری کند».

آنها ادامه دادند: «یک راه‌حل دیپلماتیک همچنان بهترین راه برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که همکاری اساسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته و برای اجرای قانونی تعهداتش با ارائه اطلاعات فنی معتبری که آژانس برای شفاف سازی و حل و فصل مسائل باقی مانده پادمان‌ی به آنها نیاز دارد اقدام فوری انجام دهد».

در بیانیه پایانی گروه هفت تاکید شد : «ما به شدت ادامه فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در منطقه را محکوم می‌کنیم. ما از رژیم ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌ها و اشاعه موشک‌های بالستیک مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و دیگر قطعنامه‌های دیگر شورای امنیت را متوقف کند. تهدیدهای ایران برای امنیت دریانوردی ثبات بیشتر منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  ما از ابتکارات منطقه‌ای برای بهبود روابط دوجانبه بین شرکا در منطقه استقبال می‌کنیم و از ایران می‌خواهیم که به طور فعال و سازنده در تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه مشارکت کند».

در ادامه این بیانیه، گروه هفت وضعیت حقوق بشر در رژیم ایران را نیز وخامت بار خواندند و درباره هواپیمای سقوط هواپیمای اوکراینی بر «ادامه حمایت بین‌المللی برای مسئول شناختن رژیم ایران» تاکید کردند. فارس