گزارشهای آژانس ایران خبر از فشارهای فاشیسم مذهبی بر زندانیان سیاسی در بند

zendani

زندانی سیاسی ضیاء نبوی

تحت فشار گذاشتن خانواده زندانی سیاسی ضیاء نبوی

ر اساس گزارش ارسالی به آژانس ایران خبر، ماموران وزرات اطلاعات که با شنود تلفنی خانواده ضاء نبوی مکالمات این خانواده را کنترل می کنند، اخیراً خانواده وی را تحت فشار گذاشته اند که حق پاسخگویی به تماسهای دوستان ضیا که جویای احوال او از خانواده هستند را ندارند. لازم به یاد آوری است که این زندانی سیاسی در زندان اهواز محبوس بوده و بدلیل بعد مسافت خانواده وی با توجه به کهولت سنی هر چند ماه یکبار قادربه دیدار و ملاقات با وی هستند .

بلاتکلیفی آقای نیکبخت ۲سال پس از اتمام حبس

بر اساس گزارش یکی از فعالین حقوق بشر در اصفهان، آقای نیکبخت که مدتی است در زندان مرکزی گلپایگان محبوس می باشد ، نزدیک به دو سال است که حبس اولیه وی تمام شده است ، قرار بر این بود که عید سال ۹۲ وی را آزاد کنند، علیرغم این هنوز بلاتکلیف می باشد، آقای نیکبخت بیش از ۷۰سال سن دارد