گزارش اختصاصی تصویری از تظاهرات هزاران نفر ایرانیان آزادیخواه در ژنو

گزارش تصویری زیر گزارشی اختصاصی از بیستمین روز اعتراضات و اعتضاب غذای پشتیبانان مقاومت در ژنو علیه  قتل عام 10 شهریور در اشرف میباشد.

روز جمعه 20 سپتامبر هزاران نفر از ایرانیان ازاده، هواداران و پشتیبانان مقاومت در یک تظاهرات اعتراضی بزرگ شرکت کردند و از سازمان ملل خواهان اقدام سریع برای ازادی هفت تن از اعضای سازمان مجاهدین که در گروگان نیروهای مالکی در عراق به سر میبرند شدند.

شرکت کنندگان همچنین خواهان اقدام عملی سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا برای تضمین امنیت سایر اعضای این سازمان که در کمپ لیبرتی به میبرند شدند.

لازم به یاد اوری است که در همین روز کنفرانس بینالمللی بزرگی با شرکت خانم مریم رجوی و بسیاری دیگر از شخصیتهای ایرانی، اروپائی و امریکائی شرکت کردند.

عکسها از مجتبی فتحی

http://galleri.fffi.se/#!album-393