گزارش تحقيقی: نيروهای عراقی در پشت حمله به تبعيديان ايرانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری فرانسه يک گروه حقوق بشر آلمانی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی، نيروهای عراقی را متهم کردند که يک حمله خونبار عليه کمپ تبعيديان ايرانی را به اجرا درآوردند که طی آن 52نفر به ضرب گلوله کشته شدند.

گروه «حقوق مهاجران» که دفتر آن در شهر آخن آلمان می باشد، که با وکلای مستقر در واشينگتن کار می کند طی گزارشی 70صفحه يی تأکيد کرد شرکت مستقيم دولت عراق در حمله به قرارگاه اشرف در 10شهريور را تأييد می کند.

این سازمان در این مورد به سازمان ملل برای تحقيق درباره اين حمله فراخوان داد.

گروه آلمانی «حقوق مهاجران» گفت مصاحبه ها با 42نفر از بازماندگان حمله به کمپ اشرف در استان مرکزی ديالی به طور انکار ناپذيری نشان داده است که نيروهای عراقی در صحنه بوده اند.

در اين گزارش آمده است پليس عراق موانع حفاظت از اين کمپ را برداشته تا به حدود 120نفر مهاجم مسلح با يونيفورم مشابه آن چيزی که نيروهای ويژه عراق می پوشند اجازه دهد وارد کمپ شوند. آنها با لهجه عراقی حرف می زدند.

بنا به اين گزارش؛ مهاجمان به مدت دو ساعت در کمپ گشتند و 52نفر را کشتند و ميليونها دلار به اموال خسارت زدند. هر فردی که کشته شد گلوله به سر يا گردنش اصابت کرد و بسياری هم قبل از اعدام دستانشان از پشت بسته شده بود.

در اين گزارش گفته شده است به خاطر نزديکی مقر 1200نفر مأمور پليس در نزديکی کمپ اشرف، غيرممکن است گروهی ياغی بدون اطلاع يا چراغ سبز دولت عراق وارد اين کمپ بشوند.

در اين گزارش هم چنين آمده است 7نفر از ساکنان نيز به گروگان گرفته شدند و بنا به گزارشات به بازداشتگاهی در نزديک بغداد منتقل شدند. دولت عراق هر گونه دست داشتن در حمله به کمپ که تعداد معدودی از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران در آن سکونت داشتند را انکار کرده است. بقيه ساکنان اشرف که حدود 3هزار نفر هستند پيشاپيش به يک پايگاه نظامی سابق معروف به کمپ ليبرتی در حومه پايتخت جابه جا شده بودند.