گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی یاران مقاومت در شهر استکهلم – شنبه 4 اکتبر 2014

روز شنبه 12 مهر 1393 برابر با 4 اکتبر 2014 یاران و پشتیبانان مجاهدین قهرمان در حمایت از زندانی سیاسی-عقیدتی، آقای کاظمینی بروجردی و نیز در حمایت از خانم ریحانه جباری، دست به تظاهراتی اعتراضی در مقابل پارلمان سوئد زدند.
این تظاهر کنندگان همچنین خواستار حفاظت مجاهدین قهرمان در کمپ لیبرتی و نیز رفع تمامی محدودیت های غیر قانونی علیه آنها شدند.
در کنار این تجمع اعتراضی، یک میز کتاب و یک نمایشگاه جنایت علیه بشریت در ایران نیز برپا بود که مورد توجه شهروندان سوئدی قرار گرفت.