گزارش تصویری از اعتراضات مردم بندرعباس

با انتشار نامه وزیر کشور در خصوص واگذرای بخش هایی از استان هرمزگان به فارس موج اعتراض  بین مردم نمایان شد.

این تجمعهای اعتراضی که سه شنبه, مهر ۱۶ تجمع اعتراضی مردم در مقابل استانداری هرمزگان اغاز شد اکنون وارد چنجمین روز خود شده است.

مردم بندرعباس برای پنجمين روز متوالی در اعتراض به طرح جدا کردن “ارسیان استان هرمزگان” به استان فارس، در مقابل استانداری و ساختمان راديو و تلويزيون رژيم در اين شهر تجمع کردند. حضور زنان در اين تجمع چشمگير بود.

[wzslider]