گزارش تصویری از بزرگداشت چهلمین روز شهادت غلامرضا خسروی و گرامی داشت سالگرد 18 تیر در شهر استکهلم

روز شنبه 21 تیر 1393 برابر با 12 ژولای 2014 به مناسبت بزرگداشت چهلمین روز شهادت شهید راه آزادی ایران زمین، زندانی سیاسی غلامرضا خسروی و نیز در گرامی داشت سالگرد قیام 18 تیر در ایران، یاران مقاومت – د ر مقابل پارلمان سوئد در مرکز شهر استکهلم – آکسیونی با شکوه برگزار کردند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
در کنار این آکسیون یک میز کتاب و نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت در ایران قرار داشت که مورد توجه گسترده شهروندان استکهلم قرار گرفت.

//galleri.fffi.se/#!album-551