گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت بیست و سومین شهید محاصره پزشکی لیبرتـــی در استکهلم

روز شنبه 27 دی 1393 برابر با 17 ژانویه 2015 جمع کثیری از یاران و پشتیبانان مقاومت ایران مراسم بزرگداشت درگذشت مجاهد خلق مهین افضلی، سومین شهید محاصره پزشکی لیبرتی را در مرکز شهر استکهلم برگزار کردند.
در این آکسیون پس از خوانده شدن زندگینامه مجاهد خلق مهین افضلی، حضار در مقابل تصویر وی گل گذاری و ادای احترام کردند. بخش دوم برنامه این برنامه، یک راهپیمایی در حمایت از حفاظت مجاهدین قهرمان در لیبرتـــــــــی و نیز محکومیت نقض حقوق بشر در ایـــــــــــران بود.
در حاشیه این برنامه نمایشگاههایی از نقض حقوق بشر در ایران و نیز یک میز کتاب برپا شده بود که مورد توجه شهروندان سوئدی قرار گرفت.