گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق ایران در استکهلم

روز شنبه 3 خرداد 1393 برابر با 24 می 2014 جمعی از یاران و پشتیبانان مجاهدین قهرمان مراسم بزرگداشتی به مناسبت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را در مرکز شهر استکهلم و در مقابل پارلمان سوئد برگزار کردند.
سحـرگاه چهارم خرداد سال 1351، بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران؛ محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان، به همراه دو تن ازاعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران، محمود عسگری زاده و رسول مشکین فام پس از ماهها اسارت و شکنجه در سیاهچالهای ساواک شاه، روانه میدان تیرباران شدند ودرراه رهایی خلق قهرمان ایران به شهادت رسیدند.