گسترش اعتصاب سراسری در کشور

کارگران  شاغل در پروژه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع فولادی،  شرکت جهان پارس، شرکت اذر فلز شیراز،  کارکنان پتروپالایش نیروهای مخازن کیان سازه بونوا، کارگران شرکت IGC شاغل در پروژه‌‌ی دشت عباس دهلران، کارگران شرکت پناه صنعت شاغل در پتروشیمی لردگان، کارگران شرکت هیدروسازان،  کارگران شرکت عمران صنعت شاغل در پتروشیمی آپادانا و  کارگران پیمانکاری رستم جهانگیری هم به اعتصابات سراسری پیوستند.

کنگان

اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای شاغل در پروژه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع فولادی

کارگرانی که در حال برگشت به شهرهای خود هستند..

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دهلران

امروز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دهلران نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند

اعتصاب کارگران پتروپالایش نیروهای مخازن کیان سازه بونوا

سیرجان

اعتصاب کارگران پیمانکاری دهقان، شرکت ماشین‌سازی ویژه سیرجان

مجموعه هایی که تا کنون به این اعتصاب پیوسته اند عبارتند از :

شرکت پتروشیمی زیما عسلویه

۱-نیروهای آی‌جی‌سی دشت عباس

۲-کارگران شرکت اکسیر صنعت آبادان

۳-کارگران پتروشیمی گچساران

‏۴-نیروهای شرکت پناه صنعت پتروشیمی لردگان

۵-نیروهای اکسیر صنعت فاز 14 پارس جنوبی

۶-کارگران کیان عسلویه

۷-نیروهای هخامنش نوروزی و زردادخانه یزد

۸-شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر

۹-پترو پالایش کنگان سایت۳

۱۰-ماهشهر پتروشیمی سلمان فارسی

۱۱-کارگران پتروشیمی صدف درفاز ۲ عسلویه

۱۲-شرکت آذر فلز شیراز

کارگران شرکت IGC ۱۳-دهلران

۱۴-کارگران پروژه‌ای شرکت پارس کیهان

۱۵-پتروشیمی آپادانا عسلویه

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت پارس کیهان و پیوستن به ”اعتصابات عمومی بخش پتروشیمی در سراسر کشور”