گسترش فاجعه بار خودكشي در اعتراض به سركوب و فقر و محروميت سراسري

خودسوزي يك مرد58ساله هنگام ورود آخوند روحاني به شركت نفت. روز دوشنبه 28بهمن (17فوريه) همزمان با ورود آخوند روحاني، رئيس جمهور نظام ولايت فقيه،به ساختمان وزارت نفت، يك کارمندبازنشسته صنعت نفت، در اعتراض به وضعيت وخامت بار معيشت بازنشستگان از جمله بازپس گرفتن خانه هاي سازماني ازآنها و بي اعتنايي مقامهاي رژيم به خواستهايشان،خود را به آتش كشيد.

سركوب وحشيانه وسياستهاي ضد ايراني و ضد انساني رژيم آخوندي كه بيكاري و فقر و فساد را به نحو بيسابقه يي گسترش داده باعث افزايش شديد خودكشي شده است. برخي نمونه هاي آن طي هفته هاي اخير به شرح زير است:

در روز اول بهمن ماه يک زن ميانسال درمقابل پاسگاهي در شهر مباركه اصفهان خود را به آتش كشيد. اين مادر دردمند كه تلاشهايش براي آزاد كردن فرزند بيگناهش به جايي نرسيده بود در اعتراض به بازداشت و شكنجه پسرش با بنزين خود را به آتش كشيد. در 17بهمن نيز يك جوان 27ساله به نام آرش پاشايي كه در واحد 4 زندان قزل حصارزنداني بود با حلق آويز كردن خود، بعد از تحمل 9سال حبس به زندگي سراسر رنج خود پايان داد.

در روز اول بهمن يك جوان دستفروش در اعتراض به ضبط اموالش توسط مأموران شهرداري تهران با پرتاب خود به زير قطار دست به خودكشي زد و به نحو دلخراشي نيمي از بدنش در زير چرخهاي قطار له شد. اين حادثه تكاندهنده در ايستگاه گلبرگ متروي تهران پس از آن رخ داد كه مأموران رژيم كه اخاذي و چپاول اموال زحمتكشان روال عادي كارشان است، اموال اين جوان محروم را كه وسيله امرار معاش خود و خانواده اش بود و تنها هشت هزار تومان (كمتر از 3 دلار) ارزش داشت، ضبط كردند. وي به مأموران گفته بود كه در صورت باز پس ندادن سرمايه ناچيزش خود را به زير قطار خواهد انداخت. اما آنها هيچ اعتنايي به خواست اين جوان نكردند.

در ششم بهمن، خسرو حيدريان كارگر اخراجي فولاد مباركه از اهالي نجف آباد اصفهان در اعتراض به بيكاري و فقر شديد، خود را از طبقه پنجم يک آپارتمان نيمه کاره به پايين پرتاب کرد و جان سپرد. او در نامه يي كه بيش از صد نسخه آن را به هنگام خودكشي از بالاي ساختمان به پايين پرتاب كرد، نوشته بود:«همه بدانند که خون من بر گردن حاکم بزرگ اين مملکت است که به رغم روزي 14ساعت کار نمي‌توانم وامهاي خود را پرداخت کنم».

در 12بهمن يك زن جوان 29ساله در انديمشك در استان خوزستان اصلي ترين استان نفت خيز كشور، به دنبال اخراج همسرش از كارخانه، با خودسوزي به زندگي پر از رنج خود پايان داد. از وي يك دختر هفت ساله به جاي مانده است.

در 13بهمن يك مرد 35ساله در شهر كنگان استان بوشهر، خود را در خانه اش به دار آويخت. خودكشي اين جوان موجي از انزجار را در بين مردم برانگيخت.

در روز 14بهمن فردي به نام حسین در شهر ایلام بر اثر شدت فشارهاي ناشي از تنگدستي خود را به آتش كشيد. وي متأهل و دارای سه فرزند بود.

در روز 16بهمن خبر و عكس تكاندهنده خودكشي يك جوان محروم در اهواز به طور گسترده منتشر شد.

مردم ايران در حالي با اينگونه مشكلات دست به گريبانند كه صدها ميليارد دلار ثروت آنها توسط رژيم آخوندي در خدمت پروژه‌ هاي شوم اتمي و صدور تروريسم و جنگ افروزيهاي تجاوزكارانه در كشورهاي منطقه مانند سوريه و عراق و يمن و بحرين و..به هدر مي رود يا دراختلاسهاي نجومي به حسابهاي بانكي ملايان و اعوان و انصارشان سرازير مي شود. وضعيت فاجعه باري كه حاميان سياست مماشات براي پراكندن توهم «اعتدال و ميانه روي» توسط آخوند تبهكار روحاني، آگاهانه بر آن چشم ميپوشند و به اين ترتيب در طولاني شدن عمر جهنم آخوندي و سركوب و زندگي محنت بار مردم ايران مشاركت مي جويند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

29بهمن1392 (18فوريه2014)