یازدهیمن روز تظاهرات در یوتبوری و استکهلم در پی قتل عام اشرف

امروز جمعه 22 شهریور برابر با 13 سپتامبر، هواداران و پیشتیبانان مقاومت به تظاهرات و اکسیونهای اعتراضی خود در شهرهای یوتبوری و استکهلم ادامه دادند.

تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن حمله مزدوران مالکی-خامنه ای به قرارگاه اشرف در روز یکشنبه 10 شهریور خواستار ازادی هفت نفر از اعضای مجاهدین خلق که توسط نیروهای مالکی به گروگان گرفته شدند بودند، شدند.

دیروز، در پی افشاگری مقاومت ایران، دولت عراق مجبور شد اعتراف کند که هفت گروگان در دست مقامات امنیتی عراق است.

در حمله 10 شهریور 52 نفر از اعضای سازمان مجاهدین به شهادت رسیدند.

استکهلم

عکسها از مجتبی فتحی

http://galleri.fffi.se/#!album-383

یوتبوری

http://video.fffi.se/#!album-382