یزدان حاج حمزه: فروش طلا به رژیم ایران تحریم شد

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که از جولای سال جاری میلادی(10 تیر 1392) فروش طلا به دولت و شهروندان ایران را تحت تحریم کامل قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه “دیوید کوهن” معاون وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته( 25 اردیبهشت) در سخنانی در جمع اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت:” ما به ترکیه و امارات و فروشندگان خصوصی و سایر فروشندگان طلا به ایران اطلاع دادیم که باید فروش طلا به این کشور را متوقف کنند.”
خبرگزاری حکومتی  مهر26 اردیبهشت 92
نکاتی درمورد خبرفوق:
1- تصمیم آمریکا درمورد تحریم فروش طلا به رژیم ایران همزمان باشکست مذاکرات جدید کارشناسان آژانس ورژیم ایران دروین ازیکسو ومذاکرات خانم اشتون نماینده گروه 1+5 وجلیلی درشهراستانبول ازسوی دیگر اعلام شده وگویای آنست که آمریکا پی برده که رژیم ایران مستقل از نتیجه انتخابات رییس جمهوری خود، فعالیتهای اتمی اش را کماکان ادامه می دهد (چنانکه جلیلی درهمین روز با اشاره به این امر اعلام کرد « مذاکرات هسته ای فراجناحی است ». عجالتا آمریکا برای مقابله با خطراتمی شدن رژیم ایران سیاست افزایش فشاررا پیش می برد  ومعاون وزارتخارجه آمریکا اعلام کرده علاوه برتحریم فروش طلا، به کشورهای واردکننده نفت ازایران هشدارداده که واردات خود ازاین کشوررا کاهش دهند. علاوه براین اواضافه کرده است که آمریکا درآینده  تحریم خرید محصولات پتروشیمی از ایران را نیزدردستورکار قرارخواهد داد.
2-همزما ن با اعلام تحریم فروش طلا به ایران، بهمنی رییس بانک مرکزی با اعلام اینکه « برای 15 سال طلا خریده ایم » ( خبرگزاری مهر 26 اردیبهشت ) به سبک رییس اش احمدی نژاد نسبت به این تحریم بی اعتنایی نشان داد.
3-کارگزاردولت احمدی نژاد درشرایطی نسبت به تحریم فروش طل ابی اعتنایی نشان می دهد که ذخیره طلای بانک مرکزی هم درجمع آوری نقدینگی تورم زای داخلی کاربرد دارد وهم می تواند درشرایطی که درآمد ارزی رژیم ازمحل صادرات نفت به حدود نصف رسیده در بازرگانی خارجی کارگشا با شد.
4- فضای به شدت تورمی ایران، طلا وبه خصوص سکه طلا را به صورت پناهگاهی درآورده که صاحبان اندوخته های ریالی با تبدیل اندوخته خود به طلا می توانند ازسقوط ارزش اندوخته های خود جلوگیری کنند.
5 – وقتی بانک مرکزی براثرتحریم نتواند ازخارج طلا بخرد، ذخیره طلای این بانک مثل ذخیره ارزی اش به مرورزمان کاهش می یابد و به موازات این کاهش امکان عرضه طلا وسکه طلا به بازارداخلی وکنترل نقدینگی ریالی وتورم را از دست می دهد.  ضمن اینکه براثرکمبود طلا دربازارایران،  ارزش ریال درمقابل طلا وارز و به تبع آن قدرت خرید حقوق بگیران ایران بیش ازپیش پایین می آید.
6- به طوری که ازنظرگذشت رژیم درشرایطی که نظام تأمین اجتماعی درایران برقرارنکرده، ازیکسو با ادامه سیاست خارجی و ماجراجویی اتمی خود و ازسوی دیگربا سیاست داخلی حذف یارانه ها تورم فقرافزا را به مردم ایران تحمیل می کند. ایران را دریابیم.