لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران در کانادا

دولت کانادا روزگذشته ۳۱ تیر۱۴۰۳ سرانجام سپاه پاسداران، بازوی اصلی سرکوب و جنگ‌افروزی و صدور تروریسم فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در لیست تروریستی قرار داد.

این اقدام کانادا، به‌سرعت در صدر خبرهای جهان قرار گرفت؛ و این بیانگر آن‌ است که افکار عمومی دنیا، به‌یمن روشنگری های مقاومت ایران، تا چه اندازه از نقش رژیم و سپاه پاسداران، در تروریسم بین‌المللی آگاه است و نسبت به‌آن حساسیت دارد.

خانم مریم رجوی ،رئیس جمهورمقاومت مردم ایران دراین باره گفتند:” لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط کانادا که مقاومت ایران از سال‌ها پیش به آن فراخوان داده، یک گام مثبت و شایان تبریک به پارلمان و دولت کاناداست. این اقدام ضروری در برابر سرکوب و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی است که چهار دهه به تأخیر افتاده بود. این کاری است که باید توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا و و انگلستان نیز صورت گیرد”.

ادامه گزارش را می توانید درسایت مجاهدین خلق ایران ملاحظه کنید.

https://cuts.top/IcaW