یورش، بازرسی و ضبط اموال زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

بر اساس گزارش ریافت شده از سوی فعالان حقوق بشر در  ایران روز یک‌شنبه، ۲۶ مرداد ماه، ۳۰ نفر از ماموران گارد زندان مرکزی ارومیه (دریا) طی یک یورش به بند 12 این زندان اقدام به بازرسی و ضبط برخی اموال شخصی زندانیان سیاسی این زندان کردند.

بر اساس این گزارش: «در طی این بازرسی زندانیان سیاسی تک به تک مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و سپس به هواخوری زندان فرستاده شدند. ماموران گارد کلیه وسایل زندانیان را بهم ریخته و به برخی وسایل آسیب رساندند. در ‌‌نهایت نیز برخی کتب، دستنوشته‌ها و وسایل شخصی زندانیان توسط ماموران گارد زندان ضبط شد.»

این گزارش همچنین میافزاید : «این بازرسی‌ها تحت نظارت و با دستور دفتر نمایندگی اداره اطلاعات در زندان صورت می‌گیرد.»

بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه هم‌اکنون ۳۰ زندانی سیاسی را درخود جای داده است و ۲۵ زندانی سیاسی دیگر در بندهای دیگر این زندان و در بین زندانیان عادی با جرایم مواد مخدر و قتل پخش شده‌اند.