یک جنایتکار و مزدور رژیم در عراق، معاون دبیرکل سازمان بدر به درک واصل شد

عاون دبیر کل سازمان بدر عراق و از مزدوران رژیم، امروز جمعه بر اثر حادثه رانندگی در جنوب عراق بدرک واصل شد.

این منبع به «موازین نیوز» گفت: «عبدالکریم یونس الانصاری» ملقب به ابو مریم  الانصاری، معاون دبیرکل سازمان بدر بر اثر واژگونی خودرویش در منطقه علی الشرقی در استان میسان سقط شد.در این حادثه همچنین دو تن از همراهان الانصاری نیز کشته شدند.

گزارش شده است که نمایندگان ائتلاف الفتح برای دریافت جسد وی به بیمارستان آموزشی الصدر در استان میسان آمدند.

عبدالکریم یونس الانصاری، معاون دبیرکل سازمان بدر، در زمان مالکی مزدور وزیر امور شهرداری ها و نماینده پارلمان عراق بود که در کشتار و شکنجه مردم میهندوست عراق دست داشت و از چهره های منفور و مزدبگیر رژیم در عراق بود.

سازمان بدر سازمان سیاسی شیعی در عراق با نیروی نظامی تحت رهبری هادی العامری است که مزدور و حقوق بگیر رژیم ایران است و چندین بار به دست بوسی خامنه ای رفته است . در قتل و کشتار نیروهای ملی و سنی و ازادیخواه عراق مستقیما دست داشته است..