یک زن در گیلان به سنگسار محکوم شد

دستگاه قضائی رژیم  اخوندی در استان گیلان، یک زن  را در سیاهکلدر استانه، روز جهانی حقوق بشر، به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد، همسرش، به ۲۵ سال زندان و صد ضربه شلاق محکوم شده است.

عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان سیاهکل، روز ۱۷ آذر درمصاحبه‌ای با وب سایت «در سیاهکل» خبر داد که با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان آقای «ر-الف» با اسم مستعار «س» متهم ردیف اول قتل آرش بابایی پور تبریزی نژاد، به «یک مرتبه قصاص» محکوم شده است.

به گفته  پارسا منش، زنی که تنها با اسم مخخف «ع-خ» با نام مستعار «آ» و مرئی با نام «س-آ» نیز به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

وی همچنین خبر داد که دادگاه خانم «ع-خ» را به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و آقای «ر-الف» را به اتهام «زنای غیر محصنه» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

براساس این گزارش در صورت عدم اجرای حکم سنگسار «با پیشنهاد دادگاه صادرکننده و موافقت ریاست قوه قضائیه» خانم «ع-خ» به اعدام محکوم می‌شود.

در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی روابط جنسی زنان یا مردان متاهل با افرادی به جز همسرانشان و خارج از چارچوبهای شرعی «زنای محصنه» و روابط جنسی خارج از چارچوبهای شرعی افراد مجرد «زنای غیر محصنه» خوانده می‌شود.

وب سایت محلی نوشته است که آرش بابایی پور تبریزی نژاد درسال ۹۳ در اتاق خواب خود «با چاقو و آلت برنده» مجروح شد و پس از انتقال به اورژانس درگذشت.به گفته این وب سایت، مقامهای انتظامی و قضایی اعلام کرده‌اند که «همسر مقتول با رابطه قبلی و هماهنگی با متهم ردیف اول، از وی خواسته است همسرش را به قتل برساند.»
به گفته این مقامات متهم ردیف اول «به ارتکاب عمل زنا» با همسر مقتول «اعتراف» کرده است.

صدور حکم سنگسار دراین پرونده درحالی است که صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی درسالهای گذشته بازتابهای جهانی زیادی داشته است.

وی در سال ۸۴ به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شد.

پیش از این محمدجواد لاریجانی٬اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به احکامی مانند اعدام و سنگسار در قوانین خود «افتخار» می‌کند و از اجرای این احکام هم «ناراحت» نیست .. و به ان افتخار میکند.