یک سال حبس و ۲۲۳ ضربه شلاق برای فیلمساز کُرد

CRXKeJEVEAATyXjدادگاه تجدید نظر حکم نهایی در مورد «کیوان کریمی»، فیلم ساز ایرانی را روز شنبه ابلاغ کرده است. بر اساس این حکم وی به 223 ضربه شلاق  و یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. پنج سال حبس تعزیری او به اتهام توهین به مقدسات، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد.»

او در دادگاه بدوی با قضاوت «مقیسه»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات از طریق ساخت فیلم و کلیپ»، به شش سال حبس تعزیری و به اتهام «رابطه نامشروع از طریق دست دادن به نامحرم»، به 223 ضربه شلاق محکوم شده بود.

مبنای اتهامات و حکم این کارگردان 30 ساله،  مستندی به نام «نوشتن بر شهر» که  ساخته وی است و در سینماهای اروپا در حال اکران است. کیوان کریمی در این فیلم به گرافیتی‌ها و دیوارنویسی‌های خیابان‌های ایران می‌پردازد که در دوره‌های مختلف و با توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی تغییر کرده است. او روایت گر تغییر این گرافیتی‌ها است.

CRXKfX6UAAA-LZDحکم اولیه کیوان کریمی مهرماه گذشته همراه احکام «مهدی موسوی» و «فاطمه اختصاری»، دو شاعری که ماه گذشته ایران را ترک کردند، اعلام شد. قاضی مقیسه، فاطمه اختصاری را به ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۹۹ ضربه شلاق، سید مهدی موسوی را به ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است.