یک گام عقب نشينی دولت عراق از محاصره جنايتکارانه اشرف

در پی اعتراضات بینالمللی علیه محاصره جنایتکارانه دولت عراق علیه اشرف که با قطع کامل آب و برق و ممنوعيت مواد غذايی و دارو  همراه بود بود، دولت عراق برای مقابله با ابراز انزجارگسترده عربی و بين المللی از اين اقدام ضدانسانی و موج محکوميتهای بين المللی، بعدازظهر ديروز در شانزدهیمین روز این محاصره یک گام به عقب نشست.

در پی انتشار خبر آسوشيتدپرس در باره این محاصره، دولت عراق دستور داد تا ساعتهای محدودی از روز آب و برق به اشرف داده شود. مشاور نخست وزير عراق در پاسخ به سؤال آسوشيتدپرس و ساير رسانه ها، درباره قطع کامل آب و برق اشرف، به کلی آن را حاشا کرده و از اساس منکر شد.

متعاقبا، افسران استخباراتی کميته سرکوب اشرف در نخست وزيری عراق، بعد ازظهر يکشنبه سوم شهريور، عجولانه به کارمندان برق دستور دادند که برق اشرف وصل شود اما بعد از هر دو ساعت به مدت 4ساعت قطع شود.
با توجه به کمبود نفرات موجود در اشرف و افزايش خطرها و موارد سرقت از قبيل سرقت قطعات تأسيسات آب و ژنراتورها، مجاهدان اشرف خواهان وصل دائمی برق شدند که پول آن را چندين برابر بيشتر از شهروندان طی همه ساليان گذشته، علاوه بر هزينه برق مصرفی نيروهای عراقی پرداخته اند.

سازمان مجاهدین خلق طی بیانیه ای در این مورد اعلام داشت: استناد به سهميه ای مشابه برق شهروندان و متوسل شدن دغلکارانه به اين بهانه که شهروندان عراقی هم برق ندارند فقط سرپوشی بر قطع جنايتکارانه آب و برق مجاهدان اشرف در گرمترين فصل سال است. اين توجيه نه فقط از لحاظ قطع 16ساعت برق در شبانه روز برای اشرف درست نيست بلکه عمداً ناديده می گيرد که خريد سوخت برای شهروندان آزاد برای همه مصارف آنها از جمله استفاده از ژنراتورها آزاد است، در حالی که ساکنان اشرف از خريد هر گونه سوخت ممنوع هستند و مدتهاست در محاصره سوخت به سر می برند. به طوری که حکومت عراق 14ماه است از ورود گازوئيل، 20ماه است از ورود نفت و 40ماه است که حتی از ورود يک قطره بنزين ممانعت کرده است. بنابراين قطع 16ساعت برق در اشرف به بهانه سهميه بندی برق در مورد شهروندان عراقی صرفاً بهانه و محملی است که دولت عراق در روزهای اخير برای توجيه فشارهای ضدانسانی خود در برابر جامعه بين المللی، علم کرده است.

بر اساس این اطلاعیه شب گذشته مشاوران حقوقی اشرف مقامات آمريکايی و ملل متحد و ديگر ارگانها و مراجع بين المللی را ضمن گزارش روزانه خود از اين وقايع مطلع کردند و افزودند استدلال حکومت عراق در مورد تعميم قطع برق به اشرف صرفاً در صورتی قابل قبول است که خريد سوخت آزاد شود تا بتوان با ژنراتورها برق شبانه روزی را تأمين کرد. علاوه بر اين تا اين ساعت هيچ محموله دارو و غذا که خود روهای حامل آنها از 27مرداد توسط نيروهای عراقی برگردانده شد، وارد اشرف نشده است.

از سوی ديگر خبرگزاری آسوشيتدپرس شب گذشته همزمان با انتشار خبر قطع آب و برق اشرف و سرقت قطعات دستگاههای پمپاژ و تصفيه آب به نقل از اطلاعيه دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران، گزارش کرد که جورج باکوس مشاور نخست وزير عراق اين امر را مجدداً منکر شده اما با اين حال اذعان می کند که گهگاهی برق اشرف قطع بوده است! اما اين به خاطر آن است که عمده کشور عراق فاقد يک سيستم برق يکدست و مستمر است.
مشاور عالی مالکی همچنين ما به ازای يک گام عقب نشينی و وصل محدود برق به اشرف، تهديد کرد که مقامات عراقی در چند هفته آينده پيگرد دادگاه برای اخراج ساکنان کمپ اشرف را دنبال می کنند.
يک سخنگوی هيأت سازمان ملل در عراق با زبان دوگانه به آسوشيتدپرس گفت مقامات ملل متحد در اشرف حضور ندارند و نمی توانند خبرهای قطع آب و برق را تأييد کنند اما ما اين خبرها را جدی می گيريم و در تماس مستمر با دولت عراق هستيم و مسأله را پيگيری می کنيم تا مطمئن شويم که نيازهای انسان دوستانه به ساکنان کمپ اشرف تضمين گردد.