۱۵ زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج در اعتصاب غذا

بر اساس گزارشهای منتشر شده  در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۵ تن از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در اعتراض به یورش وحشیانه ماموران سرکوبگر رژیم به این زندانیان و انتقال  3 زنداني سياسي عقيدتي به سلولهای انفرادی اعتصاب‌غذا کردند.

سه زندانی منتقل شده عبارتند از: کشیش سعید عابدینی، خالد حردانی و مصطفی اسکندری.

15 زندانی در همین رابطه يانيه اي منتشر کردند كه متن ان بدين قرار است: باز هم انفرادي و باز هم اعتصاب غذا و اين بار در عيد پاک

به دنبال انتقال ناگهاني و غير قانوني و مظلومانه هم بنديانمان، اقايان حرداني و اسکندري و به ويژه کشيش سعيد عابديني که تنها به دليل اعتقاد و باورش به عيسي مسيح و مسيحيت، سالها رنج زندان را تحمل ميکند، ما جمعي از همبنديان ايشان در زندان رجايي شهر کرج، روز چهارشنبه ۹۴/۱/۱۹ را دست به اعتصاب غذا مي زنيم تا شايد مظلوميت آنها در اين فضاي خفقان آور و سرکوب به گوش فرياد رساني در بيرون برسانيم. به خصوص در شرايطي که رژيم حاکم به گمان خودش با مذاکره مستقيم با آمريکا ديگر جواز سرکوب و فشار بيشتر را بر مردم و به خصوص زندانيان سياسي و عقيدتي به دست اورده و در کوران دغدغه هاي هسته اي به سرکوب و فشار بر مردم، زندانيان و فعالان سياسي و به طور عام “حقوق بشر” توجهي نميشود و اين همان رسالت برنامه هسته اي بوده، که مانعي باشد بر سر اصلي ترين مسئله يعني حق حاکميت و حقوق مردم ايران … و حال هم اگر موشک و بمب هسته اي اين کار را نمي کند، مذاکرات و چانه زني هاي مماشات گرانه که اين کار را مي کند… کما اينکه اعدام ها و انفرادي ها و سرکوب ها درپناه مذاکرات مخفي مانده اند.

1-حمزه سواري 2-ابولقاسم فولادوند3-ميثاق يزدان نژاد4-اسداله هادي 5-صالح کهندل6-پيروز منصوري7-سعيد ماسوري8-رضا اکبري منفرد9-ماشاءالله حائري 10-حشمت الله طبرزدي11-شاهرخ زماني12-افشين حيرتيان 13-سعيد شيرزاد 14-امير اميرقلي 15-شاهين ذوقي تبار

19 فروردين 1394 ـ 8 آوريل 2015

بر اساس این گزارشها زندانی سیاسی خالد حردانی در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی زندانبانان در سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب‌غذای خشک نمود و روز پنجشنبه ۲۰ فروردین‌ماه وضعیت جسمی وی به حدی حاد شده بود که او را به بهداری زندان منتقل نمودند. این زندانی در شرایط حاد جسمی به‌سر می‌برد.
از طرفی دیگر کشیش زندانی سعید عابدینی هنگامی که به سلول انفرادی منتقل می‌شد کتاب مقدس انجیل را با خود برده بود هنگام ورود به سلول انفرادی به‌دستور مردانی رئیس زندان کتاب مقدس انجیل را از او گرفتند و به زیر پاهای خود انداختند و لگدمال کردند. در این هنگام کشیش نسبت به این رفتار توهین‌آمیز و غیرانسانی آنها اعتراض می‌کند که وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. کشیش زندانی در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی از زمان انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب‌غذا زده است.